top of page

Nyttige diagnose- og prosedyrekoder ved sårbehandling

(ICPC, ICD10 og NCSP/NCMP koder)

Det er viktig å kode riktig. Både for at institusjonen en jobber i kan føre rett statistikk (for eksempel over antall behandlede trykksår over en spesifisert tidsperiode), men også for rett refusjon av utgifter fra staten.

Koder for primærhelsetjenesten

I primærhelsetjenesten brukes ICPC 2 koder (International Classification of Primary Care, Versjon 2) for diagnosene og prosedyrene. Linken til ICPC kodeverk på norsk er www.kith.no

S Hud

S01 Smerte/ømhet hud

S02 Hudkløe

S03 Vorter

S04 Lokalisert hevelse/kul hud 

S06 Lokalisert utslett hud

S07 Utbredt utslett hud 

S09 Infeksjon finger/tå

S10 Abscess/furunkel

S11 Hudinfeksjon posttraumatisk

S12 Insektstikk/bitt

S13 Bitt av dyr/menneske

S14 Forbrenning/skålding

S15 Fremmedlegeme hud

S16 Kontusjon/slag hud

S17 Skrubbsår/blemmer

S18 Åpent sår/kutt

S19 Skade hud/underhud IKA

S20 Liktorn/fortykket underhud

S21 Hudstruktur symptomer/plager

S22 Negl symptomer/plager 

S24 Hår/hodebunn symptomer/plager IKA

S26 Engstelig for kreft hud

S27 Engstelig for hudsykdom IKA

S28 Redusert funksjonsevne pga hudprobl

S29 Hud symptomer/plager IKA S70 

S83 Medfødt feil hud/underhud IKA

S85 Pilonidalcyste/-fistel

S86 Seboréisk dermatitt

S87 Atopisk dermatitt/eksem

S88 Kontakt-/allergisk dermatitt IKA

S89 Bleiedermatitt

S90 Pityriasis rosea

S91 Psoriasis

S92 Svettekjertelsykdom

S93 Talgcyste

S94 Inngrodd negl 

S97 Kronisk hudsår

S98 Urticaria

S99 Hud/underhud sykdom IKA

T Endokrinologi

T89 Diabetes insulinavhengig

T90 Diabetes ikke-insulinavhengig

T91 Vitaminmangel/ernæringsforstyrrelse

T92 Urinsyregikt

K Hjerte-karsystemet

K92 Aterosklerose/perifer karsykdom

K94 Årebetennelse

K95 Åreknuter underekstremitet

N Nervesystemet

N94 Perifer nevropati

Prosesskoder

Del 2 Diagnostikk, screening og forebyggende tiltak

 

-30 Medisinsk undersøkelse fullstendig

-31 Medisinsk undersøkelse målrettet

-32 Sensitivitetsprøve

-33 Mikrobiologisk/immunologisk prøve

-34 Blodprøve IKA

-35 Urinprøve IKA

-37 Histologisk/cytologisk prøve

-38 Laboratorieprøve IKA

-41 Billeddiagnostikk

-43 Diagnostisk prosedyre IKA -

-45 Helseopplysning/rådgivning

-46 Kontakt med primærhelsetjenesten

-47 Kontakt med spesialist

-48 Vurdering av kontaktårsak/behov

-49 Forebyggende prosedyre IKA

Del 3 Terapeutiske tiltak

-50 Legemiddelforskrivning/-administrasj

-51 Incisjon/tapping/aspirasjon

-52 Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon 

-54 Fiksering/suturering/gips/protese

-55 Lokal injeksjon/infiltrasjon

-56 Bandasje/kompresjon/tamponade

-57 Fysikalsk behandling/rehabilitering

-58 Terapeutisk rådgivning/samtale

-59 Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA

 

Del 4 Prøveresultater

-60 Resultat av prøve/prosedyre

-61 Resultat undersøkelse/epikrise

Del 5 Administrative tiltak

-62 Administrativ prosedyre

-63 Observasjon/oppfølging IKA

Del 6 Henvisninger og andre kontaktårsaker

-64 Kontakt forårsaket av helsepersonell

-65 Kontakt forårsaket annen enn pasient

-66 Henvisning annet helsepersonell IKA

-67 Henvisning lege/spesialist/sykehus

-68 Henvisning IKA

-69 Kontaktårsak IKA

Koder for Spesialisthelsetjenesten

Diagnosekodene vi bruker i spesialisthelsetjenesten i Norge er ICD10 koder (ICD står for International Classification of Diseases og det er den 10 utgave som gjelder nå). Når det gjelder prosedyrekoder er det NCMP/NCSP koder en bruker på sykehusnivå (henholdsvis Nomesco Classification of Medical Procedures og Nomesco Classification of Surgical procedures). Både ICD10 og NCMP/NCSP kodene er mer detaljerte enn kodesystemet en bruker i primærhelsetjenesten. Selv om de fleste av oss tenker at det er ganske tungvint med koding er dette en del av den medisinske hverdagen og er noe vi må forholde oss til.

Helsedirektoratet har en velfungerende søkemotor for koding:

https://finnkode.ehelse.no

 

Diagnosekoder

 

Akutte sår

 

T00.0 – Overflateskader som omfatter hode med hals

T00.1 – Overflateskader som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken

T00.2 – Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)

(overarm/underarm/hånd)

T00.3 – Overflateskader som omfatter flere regioner av underekstremitet(er) (lår/legg/fot)

T00.6 – Overflateskader som omfatter flere regioner av overekstremitet(er) med

underekstremitet(er)

 

S60.7 – Flere overflateskader på håndledd og hånd

S50.7 – Flere overflateskader på underarm

S40.7 – Flere overflateskader på skulder og overarm

S70.7 – Flere overflateskader på hofte og lår

S80.7 – Flere overflateskader på legg

 

 

S61.8 – Åpent sår på andre spesifiserte deler av håndledd og hånd (om det er kun ett sår)

S61.7 – Flere åpne sår på håndledd og hånd

S51.8 – Åpent sår på andre spesifiserte deler av underarm (om det er kun ett åpent sår)

S51.7 – Flere åpne sår på underarm

S41.1 – Åpent sår på overarm (om det er kun ett åpent sår)

S41.7 – Flere åpne sår på skulder og overarm

S71.1 – Åpent sår på lår  

S81.9    Åpent sår på legg

T01.0 – Åpne sår som omfatter hode med hals

T01.1 – Åpne sår som omfatter brystkasse med buk, nedre del av rygg og bekken

T01.2 – Åpne sår som omfatter flere regioner av overekstremitet(er)

T01.3 – Åpne sår som omfatter flere deler av underekstremitet(er)

T01.6 – Åpne sår som omfatter flere regioner av over- og underekstremitet(er)

 

Brannskade (Etse skader)

Brannskader kodes likt med etseskader. Kodingen er detailjert og en skal kode graden av skaden, arealet av skaden og hvilken kroppsregion som er affisert. Det blir for omfattende å føre opp alle kodene her.  

Kodene finnes i Avsnittene T20-T32 av ICD10 Kodeverk.

Infeksjon/komplikasjoner

T81.4 - Postoperativ sårinfeksjon

M86.6- Osteomyelitt

T87.5 - Nekrose i amputasjonsstump

T87.4 - Infeksjon i amputasjonsstump

T87.6 - Uspes. komplikasjoner i amputasjonsstump

 

Diverse

Z71.9 - Uspesifisert rådgivning og veiledning  (den kan en bruke om en har brukt en del tid på å gi pasientinformasjon om forholdsregler ved diabetiske fotproblemer osv. Selv om dette egentlig er en prosedyre, kodes den som diagnose her).

 

Kroniske sår

Venøse sår

I87.2 - Venøs Insuffisiens

I83.0 - Ulcus venosum

I87.0 - Posttrombotisk syndrom

 

Arterielle sår

I70.2 - Arteriosklerose i underekstremitet (dette inkluderer også arteriosklerotisk gangren, dvs at det egentlig ikke finnes en egen kode for arterielt sår. Pasienten får samme diagnose om de kun har arteriosklerose uavhengig om de har sår eller ikke. Derfor legger vi oftest til koden for kronisk hudsår.)

L98.4 - Kronisk hudsår, ikke klassifisert annet sted

Trykksår

L89.0 - Dekubitalsår stadium I (trykksår grad 1)

L89.1 - Dekubitalsår stadium II (trykksår grad 2)

L89.2 - Dekubitalsår stadium III (trykksår grad 3)

L89.3 - Dekubitalsår stadium IV (trykksår grad 4)

Inkontinens assosiert dermatitt (IAD)

L22 - Bleiedermatitt (det finnes per i dag ingen egen kode for IAD. Bleiedermatitt er ikke helt korrekt men er den koden som passer best)

 

Diabetes sår

E10.5 - Diabetes type I med perifere sirkulasjonsforstyrrelser inkl sår/gangren

E10.7 - Diabetes type I med flere komplikasjoner

E11.5 - Diabetes type II med perifere sirkulasjonsforstyrrelser inkl sår/gangren

E11.7 - Diabetes type II med flere komplikasjoner

 

 

 

Prosedyrekoder

Prosedyrekodene på sykehus deles inn i NCSP, NCRP og NCRP koder. Dette er litt forvirrende. En kunne tenkt seg at det var enklest å bare ha ett kodeverk for prosedyrer, men slik er det altså ikke. NCSP omfatter kirurgiske prosedyrer, NCMP er medisinske prosedyrer mens NCRP er radiologiske prosedyrer. Det er ikke alltid lett å vite hvilket kodeverk en skal slå opp i. Prosedyrekodene finnes også i helsedirektoratet sin kostnadsfrie app som er tilgjengelig for alle, her søker en på alle prosedyrene samtidig. Link til nettsiden:

 

www.finnkode.helsedirektoratet.no

 

QDB05 - Sårrevisjon underekstremitet

QDB10 - Omfattende sårskift underekstremitet (brukes når det er sårrevisjon på operasjonsstuen men også når det er omfattende bruk av ressurser/utstyr ved skift på sårpoliklinikk

NGX30 - Myk bandasje kne/legg (brukes ved kompresjonsbandasjering)

NHX30 - Myk bandasje ankel eller fot ( ved mer omfattende bandasjering enn bare en plaster)

QDGX10 - Stell av diabetiske sår (inkluderer fjerning av hyperkeratose eller nekrotisk vev men ved kirurgisk revisjon skal det brukes QDB kode, nøyaktig hvor grensen går mellom de to kodene er vanskelig å definere)

NDA02 - Eksplorasjon bløtdeler (nyttig når en undersøker f.eks et større dekubital sår)

QBG00 - Revisjon av decubitussår på sete

QDG00 - Revisjon dekubital sår på sete

QXG00 - Revisjons dekubitalsår i uspesifisert hudregion)

QXD00 - Sårskifting ved større brannskade ( brukes når det er brukt sedasjon eller større oppdekking)

QDH10 - Behandling av inngrodd negl

WDAL05 - Infiltrasjon av lokalanestesi (når man setter inn lokalanestesi med nål)

WDAL09 - Lokalbedøvelse med gel/krem

TQX40 - Fjerning av suturer

Y83.9 - Ikke spesifisert prosedyre (nyttig når det er vanskelig å finne en annen egnet kode)

WLGX50 - Isolasjon (ved kontakt smitte eller annet isolasjonsbehov pga smitte)

WLG X20 - Vakuum bandasje

WLGXLT - Behandling med fluelarver

QXGX41 - Behandling med trombocytt konsentrat

QXX00 - Hudbiopsi ( gjelder også for biopsi fra såret med mindre det er veldig dypt (ved dype biopsier må en bruke N koder, f.eks NFA 22 Åpen biopsi av bløtdeler/ledd i hofte/lår)

QXG99 - Annen operasjon for kronisk sår eller fistel i uspesifisert hudregion

QXB99 - Annen kirurgisk sårbehandling i uspesifisert hudregion

NHX31 - Prefabrikert ortose på ankel eller fot

NHX33 - Sirkulær gips på ankel eller fot (for eksempel Total Contact Cast)

OBAL 02 - Tilpasning av ortose 

WPCD00 - Opplæring i bruk av medisinsk utstyr (opplæring i bruk av vakuum pumpe, IPC pumpe, insulinpumpe, smertepumpe, selvkateterisering)

WLGx10 - Ødembehandling med kompresjonspumpe (IPC behandling)

 

Tverrfaglig arbeid

WMCA00 - Strukturert kartlegging av smerter (ESAS, smertekart)

WMFG00 - Kartlegging av hjelpetiltak

WMFH00 - Kartlegging av hjelpemiddelbehov

WNED00 - Instruert trening i å kunne forflytte seg, evt med hjelpemidler

 

 

Takster til offentlig poliklinikk

L15 - Søknad om ortopediske hjelpemidler

201b - konsultasjonstakst om konsultasjon bare består av en samtale

204b - legges til i tillegg til 201b om en gjør praktiske prosedyrer samtidig

bottom of page