top of page

Spesialbandasjer

Av og til trenger vi en bandasje med helt spesielle egenskaper for å få et ønsket resultat i et sår. Når det er sjenerende lukt fra et sår kan for eksempel en kullbandasje hjelpe. Om man har et sår som ikke viser tegn til tilheling kan man prøve å aktivere såret med en metalloproteinasehemmer eller et kollagen produkt. 

Det kommer stadig nye bandasjer som inneholder aktive stoffer som faller under kategorien                          "spesialbandasjer". Mange av disse produktene har ikke mye dokumentasjon hver for seg og de er nisjeprodukter.

Bandasjene i denne kategorien forbeholdes spesielle situasjoner og skal ikke brukes som standard bandasjer.

Kullbandasjer

Kullbandasjer benyttes først og fremst for å nøytralisere dårlig lukt fra sårene. Når et sår lukter skyldes det som regel økt mengde dødt vev og økt forekomst av bakterier i det nekrotiske vev. Debridement av såret med hensikt om å fjerne mest mulig av det døde vevet vil ofte hjelpe med å dempe lukten.

 

I situasjoner hvor en ikke klarer å få tilstrekkelig kontroll over lukt ved rensing av såret alene kan en kullbandasje være nyttig.

Kullet i seg selv gjør ikke noe spesielt i såret, den bare binder de stoffene som genererer dårlig lukt

Curea® P1 Duo Active

Superabsorberende bandasje med unike egenskaper. Den kan legges på såret med begge sider, avhengig av hvilken virkning en ønsker. Om man legger den hvite siden mot såret gir det bedre lukt reduskjon. Om man legger den gråe (kull siden) mot såret gir den en bedre antibakteriell effekt.

Carboflex®

Dette er en ganske myk kullfiberbandasje (består av en kombinasjon av alginat og hydrofiber med et kullag)

Askina Carbosorb®

Myk kullfiberbandasje som kan klippes til for å tilpasse såret. 

Carbonet®

3-lags ikke heftende bandasje som har et absorberende mellomlag og kullfiber ytterlag. Egnet til lett-moderat væskende sår

Vliwaktiv®

Sterk absorberende bandasje med absorberende kjerne av kull og cellulose fibre

Vliwaktiv® Ag

Bandasje med aktiv kull og sølv. Kan ikke klippes

Actisorb® Silver 220

Bandasje med aktiv kull og sølv. Kan ikke klippes.

Please reload

Metallproteinasehemmere

Ved mange kroniske sår har man kunne påvist at noen naturlige enzymer finnes i såpass høye konsentrasjoner at de virker mot sin hensikt og faktisk hemmer sårheling.  Dette gjelder særlig proteasegruppen MMP (matrix metalloproteinaser). Ved å tilføre såret stoffer som kan dempe disse metalloproteinasene forventer man at sårtilheling kan initieres. Dette er spesialprodukter og bruken av disse forbeholdes først og fremst spesialistavdelinger. Foreløpig finnes det ikke noe konsensus om hvilken sår og når man skal bruke metalloproteinasehemmere. Stort sett bruker man metalloproteinasehemmere i sår som ikke vil gro som forventet selv om de andre forholdene ( debridement, adekvat sirkulasjon, kompresjonsbehandling, avlastning) foreligger.

Klikk på bildet nedenfor for å komme til en oversiktsartikkel laget av wounds international om rollen av metalloproteinaser i sår.

Promogran®

Består av steril , frysetørket 55% kollagen og 45% oxidert cellulose. Når det kommer i kontakt med sårbunnen danner det en myk gel som er biologisk nedbrytbar.

Promogran® Prisma

Som Promogran® men inneholder også sølv.

 

Klikk på bildet for å komme til en artikkel om Promogran fra wounds international journal(engelsk)

Cadesorb®

Steril, hvit paste basert på stivelse. Den regulerer pH i såret og har dermed innvirkning på protease aktivitet.

 

Klikk på bildet for å komme til en pdf(norsk) fra Smith & Nephew om produktet

Tegaderm® Matrix

Acetat -Netting tilsatt pH- senkende stoff som dermed har innvirkning på protease aktivitet.

 

Trykk på bildet for å komme til 3 M Norge sin nettsiden om Tegaderm Matrix

Dermax®

Består av en acetat netting impregnert med  polyhydrert ionogen ( PHI-5).

 

Klikk på bildet for å komme til produsentens nettside. 

Urgocell® Start

Polyurethan skumbandasje med MMP regulerende egenskaper.

Please reload

Hyaluronsyreprodukter

Det er for tiden mye fokus på denne produktgruppen innen sårbehandling og i fremtiden kommer vi til å høre stadig mer om sårprodukter som inneholder hyaluronsyre eller dens derivater.

 

Hyaluronsyre er et stoff som finnes i de fleste typer bindevev i kroppen. Det finnes også i leddvæske og i væsken i øyet.

 

Når det gjelder sårheling mener man at hyaluronsyre kan sende signaler til celler i såret som stimulerer til tilheling men alle virkningsprosessene er ikke nøyaktig kjent enda. Spesielt i den siste fasen av sårhelingen, epiteliaseringsfasen (når huden vokser over såret) ser det ut som at hyaluronsyre påskynder tilhelingen.

 

Det ser ut til at hyaluronsyre bandasjer/ gel produkter kan gi penere arr i sluttfasen av tilheling.

 

Hyaluronsyre produkter til sårheling finnes som gel eller tørre bandasjer som forvandler seg i gel ved kontakt med sårvæske.

Hyalufill®- R / Hyalufill® -F

«R» står for «rope» - altså en tau fasong som kan brukes for å fylle hulrom. /«F» Står for «fleece» – altså et ullaktig produkt som forvandler seg til gel i såret

Hyalogran®

Hyaluronsyre derivat i pulverform som kan strøs i såret.

 Hyalosafe®

Tynne gjennomsiktige gelplater av hyaluronsyre derivat. Indikasjon er hovedsakelig overfladiske sår som ikke siver mye for eksempel post laser kirurgi sår, donorsteder, 1. og 2 grads forbrenninger

Hyalo 4 Skin

Hyaluronsyre salve

Please reload

Extracellulær matrix proteiner

Hyaluronsyre nevnt i forrige avsnitt er en av stoffene som er viktig for nettverket mellom cellene ( den såkalte ekstracellulære matrix). Imidlertid finnes det selvsagt mange andre stoffer som også spiller en viktig rolle her og etter hvert som prosessene som foregår i helingsfasen av sår blir bedre kjent vil vi nok se nye produkter som utvikles. Noen typer proteiner- såkalte amelogenin proteiner – kan tilføres såret og fungere som en slags stillas som cellene kan feste seg til under tilheling. Klikk på bildet nedenfor for å komem til en artikkel i pdf form om en multisenter evaluering av produktet Xelma® fra Mölnlycke. 

Xelma®

 

Please reload

Hemoglobin produkter

Hemoglobin er proteinet i blodet som transporterer oksygen til cellene. Teorien med hemoglobin produkter som appliseres direkte i sår er at oksygen fra luften kan formidles direkte til overflaten av såret.  Hemoglobinet som brukes i produktet er laget av griseblod slik at pasienter med noen kulturelle bakgrunner  (for eksempel islamsk tro) ikke vil ta imot slik behandling. Det er viktig at pasienten informeres om at det er et blodprodukt fra gris før man bruker det.

Vi har testet produktet på en serie med pasienter med varierende resultater. Til dels opplevde vi svært gode resultatet på kroniske sår som ikke ville tilhele med andre bandasjer. Vi har derimot også hatt sår som ikke har respondert i det hele tatt på behandling med hemoglobin. Vår konklusjon er at det er vanskelig å forutsi hvilken sår som responderer på denne behandling men ifølge våre erfaringer kan det være verdt et forsøk i sår som ikke responderer på annen behandling.

Siden det er et blodprodukt kan dysen på sprayhodet lett tette seg igjen. Det er viktig at den skylles av med vanlig springvann mellom hver bruk. Det følger med flere sprayhoder i pakken.

Klikk på bildet nedenfor for å komme til en case rapport om Granulox® pdf form (kun på engelsk). 

Granulox® Spray

Hemoglobin i spray form. Sprayes som et tynt lag på såroverflaten og dekkes med vanlig bandasje. Må påføres minimum hver 3.dag. Erstatter ikke vanlige sårprodukter men er et supplement til annen behandling.

Please reload

Video 1 Informasjonsvideo fra produsenten om Granulox®

Kollagen produkter

Kollagen er et protein som finnes overalt i kroppen. En viktig oppgave til kollagen er å gi struktur til vevet, det fungerer i prinsipp som et stillas hvor cellene kan feste seg.

Når man legger kollagen i et sår er teorien at cellene (spesielt fibroblastene) som vokser i sårkanten lettere kan fylle sårhulen fordi de har noe å holde seg fast i (forenklet forklart).

Kollagenprodukter brukes i forskjellige områder innen medisin, også til for eksempel hemostase (stopping av blødninger) under kirurgiske prosedyrer eller ved tannbehandlinger. Det er ikke noe nytt. Kollagenprodukter har vært kommersielt tilgjengelig i over 50 år og det utvikles nye kollagenprodukter hvert år.

Noen produkter inneholder kun kollagen. Andre er tilsatt sølv for antibakterielle egenskaper. En av kollagenproduktene  er tilsatt en vekst faktor – IGF (insulin-like growth factor) som skal spesielt stimulere epitelialisering.

Kollagenet lages som regel fra dyriske produkter, oftest fra ku (bovin), hest (equin) eller svin (porcin). I den siste tiden er det kommet kollagen produkter laget av torskeskinn. Spesielt i Norge hvor folk flest har et nærmest medfødt forhold til fisk er pasientene meget positivt innstilt på å prøve dette fiskeprodukt.

Når kollagen mattene (eller kollagen matrix som det egentlig heter) legges i såret går det i oppløsning og resultatet blir et gulaktig slim. Kollagenet kan som regel ligge i opptil 7 dager og fornyes etter det. Ved sår som har større sekresjon må det påføres oftere. Vi mener imidlertid at sår med mye sekresjon ikke egner seg for kollagen produkter inntil såret er kommet i en mer rolig fase.

Kollagen selges som plater som ligner på isopor i konsistens, som gel eller som pulver.  Kerecis® som er et produkt fra torskeskinn ser ut som det det er, nemlig tørket fiskeskinn.

Merk at det er enorme forskjeller i pris mellom de forskjellige kollagenproduktene. Dette skyldes helt klart forskjeller i produksjon og kvaliteten til det ferdige kollagen produkt. Kollagen er ikke likt kollagen. Det er stor forskjell på hvordan produktene påvirkes i produksjon. Det er et ganske uoversiktlig område og vi kan ikke si at det ene produktet er adskillig bedre enn det andre. Noen av produktene har vært på markedet lengre enn andre og har dermed også bedre dokumentasjon.

Vi har gode erfaringer med bruk av kollagenprodukter i såret og synes at kollagen fungerer best når såret er allerede kommet i en god granuleringsfase. Brukt på rett måte er disse produktene ikke dyrere enn andre produkter tatt i betraktning at sårheling som regel akselereres vesentlig.

Noen produktalternativer (antall produkter kommer til å øke i tiden fremover)

Promogran®

Kollagen Matrix

Promogran Prisma®

Kollagen matrix med sølv

Biopad™

Kollagen plater laget av equin kollagen (hest)

 

Platene kan klippes til å går i oppløsning i såret.

Biostep®

Kollagen plater

Biostep Ag®

Kollagen plater tilsatt sølv               

Colactive® Plus

Kollagen plater

Puracol® PLUS

Kollagen plater

Puracol® PLUS AG+

Kollagen plater med sølv

Fibracol® Plus

Kollagen bandasje med alginat

Suprasorb® C

Kollagen bandasje

CollaSorb®

Kollagen Matrix

DermaCol® ​

Kollagen Matrix

DermaCol/Ag®

Kollagen Matrix med Sølv

C Pro 3D®

Kollagen Matrix

Oasis®

Kollagen Matrix ( porcin)

EndoForm ®

Kollagen Matrix

Triple Helix®

Kollagen Pulver 1g

Medifill™II

Kollagen Partikler 1g

SkinTemp™II

Kollagen Matrix

Kerecis™

Kollagen plater laget av torskeskinn. Konsistensen ligner på flatbrød. Klippes til og bløtes i saltvann før bruk.

Neuskin ®-F

Kollagen matrix fra fisk

Kolspon®

Kollagen svamp fra fisk

Helisorb®

Kollagen fra fisk. Den ligger på en tynn nylon netting som kan fjernes før applikasjon i såret

Cellerate® RX

Aktivert Kollagen

Finnes i gel og pudder form

Wound-Dress®

Kollagen Hydrogel

Stimulen™

Kollagen produkt som finnes i gel form, plater og som pudder.

Collawound®

Kollagen Matrix + IGF (insulin- like growth factor). Den skilles altså fra de andre kollagen produkter grunnet denne tilsteningen.

Please reload

bottom of page