top of page

Skyllemidler til sår 

For de fleste kroniske og akutte sår er skylling med springvann anbefalt. Regelen er at dersom vannet har drikkevannkvalitet så kan det brukes til å skylle de fleste typer sår. Det anbefales å la vannet renne i cirka ett minutt før bruk fordi det er en konsentrering av bakterier i selve kranåpningen. Vann fra private brønner kan ha drikkevannkvalitet men det er likevel økt fare for forekomst av visse bakterier og brønnvann anbefales derfor ikke til skyll av kroniske sår.

Ved diabetiske sår og rene sår etter kirurgi anbefales som regel bruk av sterilt isotont saltvann til skyll fordi en eventuell kolonisering av bakterier fra vannledninger vil ha mer alvorlige konsekvenser.

Hvor mye vann skal en skylle med? Det er avhengig av om såret er rent, urent eller lukter mye. Det er ikke skadelig å skylle med for mye vann. I prinsippet er det bare en fordel å skylle mye for å redusere den bakterielle belastningen mest mulig. En grei regel kan være at en bør skylle med ca. 50-100 ml vann per 5 cm².

Ved mistanke om økt bakteriell belastning eller sågar infeksjon kan det være nyttig å skylle med antibakterielle midler. Det er fortsatt en del diskusjon om hvorvidt det har noe for seg å bare skylle over såret med disse midlene eller om en bør la det ligge på i opptil 20 minutt. De lærde strides, men fornuften tilsier at det er en fordel å la skyllemiddelet virke i noen minutter.

Fortsatt finnes det skyllemidler som inneholder klorheksidin. Allerede for flere år siden gikk en bort fra å anbefale klorheksidinholdige skyllevæsker både fordi de muligens kan ha negativ innvirkning på granulasjonsvevet men også på grunn av frykt for resistensutvikling.

Det er heller ikke lenger noe grunnlag for å bruke såpeholdige skyllemidler. Såper har forskjellige sammensetninger og noen antas å kunne være skadelige for sårvevet. Det finnes mer målrettede produkter som har såpelignende egenskaper som skal brukes istedenfor.

Bruken av hydrogenperoksid er fortsatt relativt utbredt. Det finnes en del forskning som tilsier at dens antibakterielle effekt er svak og at den faktisk kan ha skadelig effekt på sårvev. Det finnes ikke entydige konklusjoner men det er bedre alternativer på markedet i dag og vi i Wounds AS ser ikke noen plass for bruk av hydrogenperoksid lenger.

Vi håper at alle har fått med seg at en absolutt fraråder bruk av grønnsåpe i sårbehandling. Den har rett og slett for høy pH og kan ha negativ innvirkning på såret. Merkelig nok grodde mange sår ganske bra i den tiden bruk av grønnsåpe var populært. I dag sier en ofte at "disse sårene grodde fint til tross for bruken av grønnsåpe".

På generelt grunnlag anbefaler en at skyllevæskene skal være kroppstempererte ved bruk. Argumentet er at romtemperert skyllevæske fører til en nedsettelse av sårtemperaturen noe som kan forsinke tilhelingen. Det vitenskapelige belegget for dette er ikke helt entydig men enn så lenge synes vi at anbefalingen er fornuftig.

Springvann

Kan brukes til skyll av de aller fleste sår. La vannet renne i cirka 1 minutt før bruk. Regelen er at springvann kan brukes til sårskyll om det er drikkevannkvalitet.

Prontosan®

Et av få produkter med noe dokumentasjon mot biofilm belegg. Inneholder Betain som bryter overflatespenningen. Inneholder Polyhexanid som har antibakteriell virking.

Octenilin®

Relativt nytt skyllemiddel som også har noe dokumentasjon på at det virker mot biofilm. Inneholder ethylhexyl glyserin som surfactant. Inneholder octenidin HCL som har antibakteriell virkning.

Microdacyn® 60

Super oksidert vann

Veriforte™ Med

Super oksidert vann

Puracyn®

Super oksidert vann

Primocyn®

Super oksidert vann

Flamirins®

Isoton, bufret skyllevæske. Den inneholder saltvann men også natriumsitrat, polysorbat, sitronsyre og aloe vera.

Steripod™

Isotont saltvann

Natriumklorid Braun®

Isotont saltvann

Natriumklorid Fresenius Kabi®

Isotont saltvann

Natriumklorid Microspol

Isotont saltvann

Braun® Ringer Lactat

Ringer Lactat er mer fysiologisk enn vanlig isotont saltvann og en har derfor argumentert med at det er enda bedre som sårskyllemiddel enn vanlig saltvann. Det vitenskapelige belegget for dette er svakt.

Optima Hudvask

Hudvask med lav pH (ph4). Antibakteriell effekt og luktdempende virkning. Bør gjentas daglig for best effekt.

Eddik

Først og fremst ved behandling av Pseudomonas. Må være klar eddik (altså ren eddik). Vin eddik bør ikke brukes da det inneholder stoffer med ukjent virkning i sår. Apoteket selger eddik, men en kan trygt også bruke eddik fra matvare butikken. Den finnes i 7% og som konsentrert essens i 35% styrke.

Eddiken må tynnes ut til 3-5%, kompressen dynkes med eddiken og en lar det virke i minst 15-20 minutt. Gjenta hver dag i cirka 7-10 dager.

 

Please reload

bottom of page