top of page
Search
  • Writer's picturelengai

Medisinske fluelarver kan nå bestilles direkte i Norge

Tidligere var det relativ komplisert å bestille fluelarver i Norge.

Det fantes ingen leveandør i Norge, og larvene måttes bestilles fra utlandet. Dette var ikke alltid enkelt. Larvene ble av og til stoppet i tollen og overlevde ikke alltid reisen til Norge.

Firmaet PartnerMed AS har nå inngått avtale med Biomonde som er en av de største leverandørene av medisinske fluelarver. En kan nå bestille larvene direkte fra PartnerMed. De har foreløpig ikke lagt noe ut på nettsiden sin om dette. Om en ønsker å bestille fluelarver kan en ta direkte kontak med PartnerMed. Biomonde har sluttet å selge "frittgående" larver. Nå selges kun larver i såkalte "biobags" som ligner små teposer. De fleste pasienter og helsepersonell setter nok pris på det.

Man må også huske å søke legemiddelverket om godkjenning for bruk av medisinske larver før man kan få kjøpe de hos PartnerMed.

1 view0 comments
bottom of page