top of page

Hvordan lage sårkurs selv?

Mange helsearbeidere etterlyser sårkurs i sitt nærområde. Det er forskjellige måter en kan arrangere et kurs på alt etter hva slags behov en har. Skal det være et kurs som varer en hel dag eller er det aktuelt med et opplegg hvor en møtes flere ganger, for eksempel etter arbeidstid hvor en tar et tema om gangen? Om en ønsker at flest mulig fastleger deltar bør en søke om godkjenning av kurset hos Legeforeningen (Dnlf) på forhånd slik at legene får godkjent antall timer som del i videreutdanningen. For at kurset skal være godkjent av Legeforeningen kan kurset ikke være arrangert av et firma. Dessuten må varigheten av kurset være minimum 6 timer.

Vi anbefaler at en går bredt ut og samler flest mulig helsearbeidere når en først bruker energi på å arrangere et kurs. På den måten kan en redusere prisen på kursavgiften. Vi mener også at det er bra om en setter av en hel dag til kurset istedenfor å fordele det på flere kortvarige kurs.

Om en planlegger et kurs må en spørre seg følgende spørsmål:

 

  • Hvem er målgruppen?  Er det kun kollegene på egen arbeidsplass, er det alle helsearbeidere i egen kommune? Er det kun til sykepleiere eller skal fotterapeuter og leger også være invitert? Vi anbefaler å satse bredest mulig for at det blir flest mulig deltakere, det vil gi nok inntekter til å leie inn forelesere som samtidig hever kvaliteten av kursinnholdet. For å få mest mulig deltakere bør det stå på invitasjonen at målgruppen er leger, sykepleiere, fotterapeuter og helsesekretærer

 

  • Hvilket nivå skal kurset legge seg på? Skal det være grunnleggende kunnskap om sår generelt eller skal det handle om ett tema, for eksempel diabetiske fotsår?  For primærhelsetjenesten anbefaler vi at man har et kurs som omfatter sårbehandling generelt og som omtaler de mest vanlige sårtypene (venøse-, arterielle-, diabetes- og trykksår). Se også forslaget til kursprogram nedenfor. Hold den teoretiske biten så kort som mulig, de fleste ønsker praktiske tips og triks

 

 

  • Hvem skal holde foredrag?  Man trenger ikke leie inn stjerne foredragsholdere for å ha et godt kurs. Oftest finnes det flere flinke sår behandlere i nærmiljøet som gjerne stiller opp om man spør de i god tid.  Vær oppmerksom på at noen kan være flinke til å behandle sår men ikke så vant med å holde foredrag, slik at det er tryggest å velge en foredragsholder som er vant til å stå foran mange mennesker. Om kurset varer en hel dag er det lurt å ha flere foredragsholdere. Det blir raskt monotont om man har en foreleser for hele dagen. Det er vanlig at man betaler foredragsholder for innsatsen. Om man har arrangert et ordentlig kurs, er det mest ryddig å betale foredragsholderen etter sentrale satser. Om  det er et kurs som skal godkjennes av legeforeningen benyttes legeforenings satser for foredragsholdere

 

  • Når på året skal kurset holdes?  Vi anbefaler at en legger kurset til den kalde og mørke tiden av året, da er man mest motivert for å delta på kurs. Det er litt mindre fristende å dra på kurs i mai når en kan begynne å jobbe litt i hagen eller gå på tur. Tidlig vår er kanskje den beste tiden av året for kurs for da er kursbudsjettet oftest ikke oppbrukt! Planlegg i lang tid på forhånd. Send ut invitasjonene til kurset 4-6 mnd før. Vår erfaring er at folk ofte blir litt utålmodige mot slutten av programmet når kurset legges på en fredag (det er alltid noen som har viktige planer for helgen som gjør at de må gå tidlig på fredag). Om en har tenkt å invitere allmennlegene også er det lurt å sjekke med den fylkeskomiteen for legeforeningen for å sjekke om kursdatoen kolliderer med andre viktige kurs

 

  • Hvilke lokaler skal man bruke til kurs?  Det blir selvsagt avhengig av budsjettet og hvor mange deltakere en forventer. Om en planlegger i god tid og sender ut invitasjonene tidlig kan en oftest regne med 30-50 deltakere til et sårkurs. Om en har et begrenset budsjett kan man spørre en høyskole eller en annen utdanningsinstitusjon i nærområdet om de har et lokale en kan leie for en dag. Da er det viktig at det finnes et areal hvor deltakerene kan være i pausene og hvor kaffe/te osv er tilgjengelig. Vi anbefaler at en benytter seg av et sted hvor andre organisasjoner har kurs og møter. Som regel er det hotell med konferanselokaler og utstyr hvor en kan avtale en dagspakke som også inkluderer kaffe/te/kjeks i pausene og eventuelt en lunch. Vår erfaring er at det er vel anvendte penger fordi det kan være veldig slitsomt selv å stå for kaffeforsyning av 30 mennesker på et kurs.

 

 

 

Søknad om godkjenning

Om en sikter på å ha leger med i målgruppen for kurset (noe vi absolutt anbefaler) må en søke legeforeningen om å få kurset godkjent. For at kurset skal være godkjent av Dnlf må en utnevne en lege som er faglig ansvarlig for kurset. I tillegg må en ha programmet klart  når man søker om godkjenning. Prosessen tar noen måneder så dette må gjøres i god tid. Det er en stor fordel å kunne kunngjøre i invitasjonen at kurset er godkjent av Dnlf slik at fastlegene kan bruke kurset i videreutdanningen sin. Gjør deg kjent med retningslinjene til Dnlf i forhold til godkjenning av kurs her:

 

Søknad til godkjenning av kurs finnes under linken til Dnlf nedenfor. Etter endt kurs må man sende inn en kursrapport til Dnlf – skjemaet heter "Kursrapport" og finnes under den samme linken.

Markedsføring

 

Budskapet om at en skal holde sårkurs sprer seg sjeldent selv. Det krever litt innsats for at invitasjonen når flest mulig helsearbeidere. Når man har fått godkjenning fra legeforeningen legger de kurset automatisk ut på nettsidene sine. I tillegg må man imidlertid kontakte alle legekontor,  helse- og sosialledere om at det blir holdt kurs på den aktuelle datoen og at invitasjoner vil bli sendt ut. Alle kommunene har informasjon om e-mail adressen til helserelaterte personer/enheter på nettsidene sine. En finner også adressene til legekontorene i kommunen på nettsiden www.helseadresser.no . Det er også lurt å kontakte praksiskonsulentene i helseforetakene (praksiskonsulentene er allmennleger som er kontaktpersoner mellom primær- og spesialisthelsetjenesten) for å informere de om kurset. De har også oversikt over andre arrangement som kan kolliderer med det planlagte kurset.

 

Cirka 12 uker før kurset sender en ut invitasjonene. Det er lurt å ha en påmeldingsfrist ca 2-4 uker før kursstart. Dette er spesielt viktig hvis man skal bruke et hotell el lignende som kurslokale siden de trenger å vite antall deltakere i forhold til mat og lokale.

Det er vanlig at kursdeltakerne kan melde seg på via en e-mail adresse som er angitt i invitasjonen. Det er vanlig at deltakerne skal angi navn, yrke, kontakttelefon og faktura adresse. Vi opplever at det ofte blir litt rot i forhold til hvor fakturaen skal sendes spesielt hvis en helsearbeider har forskjellige arbeidsplasser og det er viktig at dette er avklart på forhånd.

Når påmeldingsfristen er gått ut sender man fakturaen ut til fakturadressen som er angitt.  Også av denne grunn er det greit å ha en påmeldingsfrist ca 4 uker før kursstart, da har man litt mer tid på seg på samle inn pengene. Det er litt beroligende å ha økonomien i boks en liten stund før kurset starter.

Det er veldig vanlig at det kommer noen «etternølere» som gjerne vil melde seg på kurset etter kursfristen. Om man har ledig plass lar dette seg oftest ordne. Dere må også ha en plan for de som avbestiller på kort varsel. Skal de få refundert hele beløp eller kun deler av beløpet?

 

 

Økonomi

Når man arrangerer kurs er det helt vanlig at man blir litt nervøs i starten når man tenker på om det økonomiske går opp til slutt. Vår erfaring er at man nesten garantert kan regne med 30 deltakere om man har sendt ut invitasjonene bredt og så sant kursavgiften er fornuftig.

Om man arrangerer et "ordentlig" kurs over 6 timer med eksterne forelesere, vil det økonomiske se omtrent slik ut:

 

 

Utgifter:

Honorarutgifter kr 3200  x 6 timer =              Kr. 19200.- *

Reiseutgifter til foreleser (inkl hotel)              Kr. 5000.- **

Markedsføring                                               Kr. 2000.- ***

Totalt:                                                  ca.       Kr. 26200.-

 

*Satsene fra legeforeningen finner man på DNLF sin hjememside  http://legeforeningen.no/emner/andre-emner/fond-og-legater/fond/utdanningsfond/kursavgifter-og-honorarsatser-for-legers-videre-og-etterutdanning/

**Reiseutgiftene vil variere veldig avhengig av hvor mange eksterne forelesere en har, hvor disse reiser fra og om de trenger overnatting dagen før. Om man for eksempel inviterer en foreleser fra Bergen om å holde kurs i Bodø er det ikke unormalt at foreleseren ønsker å overnatte dagen før.

***Markedsføringsutgifter varierer selvsagt, noen ganger klarer man seg med lite men det er lurt å sette dette opp i budsjettet også.

 

Inntekter:

Når det gjelder inntekter, er kursavgiftene for kurs godkjent av legeforening fastsatt i vedtekter. For 1 dags kurs er satsen for tiden 2300 kroner i fra 01.07.2016.  Det betyr at en kun trenger cirka 12 deltakere for å dekke utgiftene sine.

Det er ikke alle helsearbeidere som har en arbeidsgiver som er villig til å betale 2300 kroner for et kurs og det er selvsagt mye penger for å betale fra egen lomme. Vi har praktisert det slik at vi har tilbudt forskjellige priser for leger og sykepleiere/fotterapeuter/annet personal. På enkelte kurs har vi for eksempel hatt kursavgift så lav som 500 kroner for andre helsarbeidere enn leger. Det er ikke urettferdig for legene siden de får kursavgiften refundert via legeforeningen når de er medlem av Dnlf.  Men om en tilbyr en lav kursavgift for enkelte faggrupper må man allikevel ta ekstra for kaffe/te/evtl lunch.

Vær oppmerksom på hvordan dere håndterer det økonomiske i forhold til gjeldende skatteregler. Før nøye regnskap over utgifter og inntekter og sette opp en egen konto til dette. IKKE bruk din vanlige private konto, det fører til mye unødvendig rot (vi snakker fra egen erfaring). Noen arbeidsgivere kan til og med stille med en egen konto til dette formålet. Noen arbeidsgivere har vært behjelpelige med å sende ut faktura til kursdeltakere.

Om dere sender ut faktura selv ser det mye proffere ut om dere sender dette ut som en ordentlig giro. Det blir uten KID nummer, dvs den som betaler inn må merke tydelig hva det gjelder.  Et mal for en slik giro finner dere ved å klikke på bildet nedenfor. Kjøp en pakke med A4 papir med forhåndsfarget ark på en bokhandel – det passer sammen med malen.

Klikk på bildet ovenfor for å komme til en nettside med gratis mal for faktura.

bottom of page