top of page

Nyttige nettsider

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg er et sykehus i København. De har der en egen såravdeling, og har god kompetanse på behandling av både akutte og kroniske sår.

BTER Foundation

Biotherapeutics, Education, Research (BETR).

Brownsons Nursing Notes

En samling av diverse nyttige lenker om sårbehandling og mer.

Dermatias.net

En interaktiv dermatologi atlas - litt uvant søkevindu men en kan finne noe nyttig her.

Dressings.org

En oversikt over de fleste tilgjengelige bandasjer i verden.

Fotterapiforbundet

Lenke til det norske fotterapiforbundet

finnfotterapeut.no

En ny tjeneste fra fotterapiforbundet - her kan en enkelt finner en autorisert fotterapeut i nærheten av der pasienten bor.

Helsebiblioteket

En gratis biblioteks tjeneste med tilgang til fagprosedyrer, tidsskrifter, databaser mm. Her ligger det mye mer en mange er klar over.

Helsedirektoratet

Retningslinjer for behandling av diabetiske fotsår. 

Hudlegekontoret

Nettside laget av hudlegekontoret i Moss. Mye nyttig her fra et dermatologisk perspektiv.

INAHTA

International Network for Agencies of Health Technologies Assesment (ved første blikk kanskje ikke så relevant for de fleste men under menyen "publications" finner man noen nyttige konsensus dokumenter i pdf format).

Podiatrytoday.com

Veldig god nettside om fotproblemer generelt og sårbehandling.

Podiatry.com

Fotproblemer/sårproblemer.

Podiatry Management Online

Fotproblemer/sårproblemer.

Sahlgrenske Universitetssykehus

Universitetssykehus i Gøteborgomårdet, med god kunnskap på behandling av sår.

Scandinavian Venous Forum

Informasjon om behandling av venøse lidelser.

Sårvårdsboken

Svensk nettside om generell sårbehandling.

Sårwebben

Svensk nettside med mange gode tips. Merk - ikke all informasjonen er synlig umiddelbart, noe av innholdet er bare synlig ved å trykke på linken i teksten. 

WoundBiotech

Hudavdelingen til Boston University School of Medicine sin sårside. Powerpoint presentasjoner tilgjengelig. Noe utdatert layout.

Wounds.UK

Engelsk nettside. Mye nyttig informasjon om retningslinjer, praktiske prosedyrer og artikler. 

Wounds1.com

Amerikansk nettside om generell sårbehandling. Noe uoversiktlig men har nyttige tips. 

Wounds International

Oppdatert nettside av høy standard om det meste innen sårbehandling. 

Please reload

bottom of page