View Collection

Sårbehandling

Arterielle sår

Venøse sår

Trykksår

Diabetiske fotsår

Inkontinens assosiert dermatitt (IAD)

Vaskulitt sår

Maligne sår

Hudkontusjoner

Hudrifter

Pyoderma gangrenosum

Aktinisk keratose

Necrobiosis lipoidica

Please reload