top of page

                        Kompresjonsbehandling (rettet AC + IS)

                        Kompresjonsbehandling (rettet AC + IS)

Vil du lære mer om ulike kompresjonsbandasjer klikk her

Please reload

Vil du lære mer om ulike kompresjonsbandasjer klikk her

Please reload

Her er en oversikt over ulike kompresjonsbandasjer med borrelås

Please reload

Her er en oversikt over ulike kompresjonsbandasjer med borrelås

Please reload

Vil du lære mer om ulike kompresjonsstrømper og bruken av disse, klikk her

Please reload

Vil du lære mer om ulike kompresjonsstrømper og bruken av disse, klikk her

Please reload

IPC Behandling

Her kan du lære mer om intermitterende lufttrykk behandling (IPC)

Please reload

IPC Behandling

Her kan du lære mer om intermitterende lufttrykk behandling (IPC)

Please reload

Hva må jeg vite før jeg setter igang med kompresjonsbehandling?

 

Kompresjonsbehandling er det viktigste tiltak ved behandling av venøse sår. Det er samtidig det vanskeligste fordi det involverer mange faktorer:

 

 • Er pasienten overhodet innstilt på å bruke kompresjonsbehandling?

 

 • Er pasienten avhengig av andre for å iverksette behandlingen?

 

 • Er det de pårørende eller fagpersonell som skal utføre behandlingen?

 

 • Hvor mye ødem foreligger det?

 

 • Hva er pasientens ankel-arm indeks?

 

 • Hva ønsker pasienten selv å bruke? Har pasienten smerter når kompresjonsbehandlingen brukes?

 

 • Hvor mye siver såret? ( om et sår siver så mye at man må bytte kompresjonsbandasjen ofte bør man velge en mer rimelig bandasje i starten).

Skal jeg bruke en kompresjonsbandasje, borrelås bandasje eller kompresjonsstrømpe?

 

Om det foreligger et sår bruker man oftest en sirkulær kompresjonsbandasje fordi det er mest praktisk. Om pasienten synes at kompresjonsbehandling med sirkulære bandasjer er ubehagelig kan en borrelås kompresjonsbandasje være en løsning. Med slike borrelås bandasjer er det litt enklere å tilpasse trykket til et nivå pasienten tåler. 

 

Ved store sår med mye sekresjon er kompresjonstrømper ikke egnet. For det første passer strømpene som regel ikke over den absorberende bandasjen som ligger på såret. For det andre  er det ganske sannsynlig at strømpen blir tilsølt av sårsekret  og må vaskes ofte.  Når pasienten  har et mindre sår kan behandling med kompresjonstrømper være aktuelt.

Når såret er tilhelet er det oftest mest praktisk å gå over til livslang behandling med kompresjonstrømpe. Strømpene kan være vanskelig å ta på for mange pasienter og da kan det være aktuelt å prøve kompresjonsbandasjer på borrelås prionsipp. Noen pasienter ønsker imidlertid å gå med sirkulære kompresjonsbandasjer som livslang behandling istedenfor. Det viktigste er å finne en løsning som pasienten aksepterer og er fornøyd med.

Hva må jeg vite før jeg setter igang med kompresjonsbehandling?

 

Kompresjonsbehandling er det viktigste tiltak ved behandling av venøse sår. Det er samtidig det vanskeligste fordi det involverer mange faktorer:

 

 • Er pasienten overhodet innstilt på å bruke kompresjonsbehandling?

 

 • Er pasienten avhengig av andre for å iverksette behandlingen?

 

 • Er det de pårørende eller fagpersonell som skal utføre behandlingen?

 

 • Hvor mye ødem foreligger det?

 

 • Hva er pasientens ankel-arm indeks?

 

 • Hva ønsker pasienten selv å bruke? Har pasienten smerter når kompresjonsbehandlingen brukes?

 

 • Hvor mye siver såret? ( om et sår siver så mye at man må bytte kompresjonsbandasjen ofte bør man velge en mer rimelig bandasje i starten).

Skal jeg bruke en kompresjonsbandasje, borrelås bandasje eller kompresjonsstrømpe?

 

Om det foreligger et sår bruker man oftest en sirkulær kompresjonsbandasje fordi det er mest praktisk. Om pasienten synes at kompresjonsbehandling med sirkulære bandasjer er ubehagelig kan en borrelås kompresjonsbandasje være en løsning. Med slike borrelås bandasjer er det litt enklere å tilpasse trykket til et nivå pasienten tåler. 

 

Ved store sår med mye sekresjon er kompresjonstrømper ikke egnet. For det første passer strømpene som regel ikke over den absorberende bandasjen som ligger på såret. For det andre  er det ganske sannsynlig at strømpen blir tilsølt av sårsekret  og må vaskes ofte.  Når pasienten  har et mindre sår kan behandling med kompresjonstrømper være aktuelt.

Når såret er tilhelet er det oftest mest praktisk å gå over til livslang behandling med kompresjonstrømpe. Strømpene kan være vanskelig å ta på for mange pasienter og da kan det være aktuelt å prøve kompresjonsbandasjer på borrelås prionsipp. Noen pasienter ønsker imidlertid å gå med sirkulære kompresjonsbandasjer som livslang behandling istedenfor. Det viktigste er å finne en løsning som pasienten aksepterer og er fornøyd med.

Kompresjonsbehandling

Kapitler

Kompresjonsbind

Vil du lære mer om ulike kompresjonsbandasjer? Klikk her

Borrelås kompresjonsbandasjer

Her er en oversikt over ulike komprresjonsbandasjer med borrelås

Vil du lære mer om ulike kompresjonsstrømper og bruken av disse, klikk her

IPC behandling

Her kan du lære mer om intermitterende lufttrykk behandling (IPC)

Please reload

Hva må jeg vite før jeg setter igang med kompresjonsbehandling?

Kompresjonsbehandling er det viktigste tiltaket ved behandling av venøse sår. Det er samtidig det vanskeligste fordi det involverer mange faktorer:

 

 • Er pasienten overhodet innstilt på å bruke kompresjonsbehandling?

 

 • Er pasienten avhengig av andre for å iverksette behandlingen?

 

 • Er det de pårørende eller fagpersonell som skal utføre behandlingen?

 

 • Hvor mye ødem foreligger det?

 

 • Hva er pasientens ankel-arm indeks?

 

 • Hva ønsker pasienten selv å bruke? Har pasienten smerter når kompresjonsbehandlingen brukes?

 

 • Hvor mye siver såret? (om et sår siver så mye at man må bytte kompresjonsbandasjen ofte bør en velge en mer rimelig bandasje i starten).

Skal jeg bruke en kompresjonsbandasje, borrelås bandasje eller kompresjonsstrømpe?

 

Om det foreligger et sår bruker en oftest en sirkulær kompresjonsbandasje fordi det er mest praktisk. Om pasienten synes at kompresjonsbehandling med sirkulære bandasjer er ubehagelig kan en borrelås kompresjonsbandasje være en løsning. Med slike borrelås bandasjer er det litt enklere å tilpasse trykket til et nivå pasienten tåler. 

 

Ved store sår med mye sekresjon er kompresjonstrømper ikke egnet. For det første passer strømpene som regel ikke over den absorberende bandasjen som ligger på såret. For det andre  er det ganske sannsynlig at strømpen blir tilsølt av sårsekret  og må vaskes ofte. Når pasienten har et mindre sår kan behandling med kompresjonstrømper være aktuelt.

Når såret er tilhelet er det mest praktisk å gå over til livslang behandling med kompresjonstrømper. Strømpene kan være vanskelige å ta på for mange pasienter og da kan det være aktuelt å prøve kompresjonsbandasjer med borrelås prinsipp. Noen pasienter ønsker imidlertid å gå med sirkulære kompresjonsbandasjer som livslang behandling istedenfor. Det viktigste er å finne en løsning som pasienten aksepterer og er fornøyd med.

bottom of page